Обслужване на клиенти

Общи условия
1. www.reolink-bg.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на Reolink IP камери. 
2. При липса на складова наличност от заявената стока, КСТ ООД уведомява Клиента за изчерпването й в рамките на един работен ден след получаване на поръчката. 
3. Когато Клиентът е посочил неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката КСТ ООД не е обвързан със задължението да изпълни поръчката. 
4. След приемане от КСТ ООД през “www.reolink-bg.com” на заявлението за покупка, което Клиентът е потвърдил, договорът с Клиента се счита за сключен. 
5. КСТ ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка през сайта www.reolink-bg.com. 
6. Всички обявени цени в сайта са в български левове с включен ДДС.
Права и задължения на страните
1. КСТ ООД се задължава: 
- да откаже поръчката в срок от 3 работни дни при неточна информация за получателя; 
- да достави заявената за поръчка стока в рамките на 1-5 работни дни от нейното потвърждаване 
- гарантира, че всички продукти са фабрично нови и от производителя 

2. Клиентът се задължава: 
- да посочи име и фамилия на получателя , точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
- да плати цената на стоката при нейното получаване по куриер (наложен платеж); 
- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. 

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен. Тогава Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай същият е длъжен да обезщети КСТ ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. 
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, КСТ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. 
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: 
- доставеният продукт не отговаря на посочените параметри при поръчката от страна на Клиента 
- при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София 1336, бул. Сливница 357. Връщането се допуска при следните условия: 
- заявката за връщане на стоката е потвърдена от служител на КСТ ООД, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката - комплектът е в добър търговски вид, оригинална опаковка и всички аксесоари в комплекта, придружен от оригиналните документи, издадени от КСТ ООД  – фактура, касов бон; 
- Клиентът съгласува с представител на КСТ ООД адреса, на който КСТ ООД желае да получи обратно стоката; 
- Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на КСТ ООД адрес. 
КСТ ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока. Възстановяването на сумата се извършва по Банков Път.
Лични данни
1. КСТ ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. 
2. КСТ ООД има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления,  запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, отразено в профила на клиента регистриран на www.reolink-bg.com.
3. Reolink-BG.com използва криптирана връзка между сървъра и броузъра на клиента, която не позволява кражбата на лични данни по време на транзакцията.
Разкриване на информацията
КСТ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
- е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
Отговорност
КСТ ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които КСТ ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на КСТ ООД.
Гаранционни условия
Всеки продукт на REOLINK има 2 години гаранция, която важи единствено при правилна експлоатация на продукта (в съответствие с приложените инструкции за употреба). Гаранцията не важи, когато продукта е дефектирал вследствие на лоша електропреносна мрежа, гръмотевични бури или продукта има видимо нарушение целоста на корпуса.
При гаранционно събитие, продукта се изпраща за инспекция до офиса на КСТ ООД в гр. София, като транспортните разходи се поемат от страна клиента. При потвърждаване на гаранционен дефект и след неговото отстраняване от служител на КСТ ООД, продукта се връща на клиента за сметка на КСТ ООД. При неустановяване на проблем от служител на КСТ ООД, продукта се връща обратно за сметка на клиента.
Допълнителни условия
КСТ ООД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.